Auto pageview tăng SEO

Bạn chỉ cần nhập các link bài viết trong website của bạn và chọn “Pageview tự động”, chúng tôi sẽ giúp bạn tự động ghé thăm các link đó với nguyên tắc:

  • Mỗi link tự động thăm sau 3 phút
  • Tab trình duyệt link sẽ được tự động đóng lại sau 1 phút để giảm nhẹ cho trình duyệt, với ĐIỀU KIỆN bạn đưa đoạn mã javascript sau vào web của bạn:

<script src=”http://webfaceviet.com/js/auto/close_tab.js“></script>

Chú ý:

  • Luôn bỏ block Popup của trình duyệt
  • Bạn chỉ cần để trình duyệt mở và nó sẽ tự duyệt web thay bạn
  • Bạn có thể gửi cho nhiều người để cùng tự động tăng pageview