Tạo liên kết tăng SEO

TẠO LIÊN KẾT TĂNG SEO sẽ giúp bạn:

  • Tăng backlink dẫn tới website của bạn
  • Quảng cáo chính website của bạn trong 10 giây

Nếu website của bạn có nhiều link sản phẩm, dịch vụ ..  => tại sao bạn lại không tạo đường dẫn liên kết cho chúng để tăng Backlink và Quảng cáo 10 giây cho website của bạn ?

Các bước:

Bước 1: website bạn cần quảng cáo phải tồn tại trong hệ thống chúng tôi, ví dụ: http://webfaceviet.com/apple.com/

Đăng website

Bước 2: truy cập vào đường dẫn đó, chọn nút “Tạo liên kết tăng SEO”

tao-lien-ket-tang-seo-1

Bước 3: nhập liên kết của bạn, ví dụ: http://www.samsung.com/vn/galaxy/note5/

tao-lien-ket-tang-seo-2

Bước 4: khi ai đó truy cập vào liên kết, website của bạn sẽ được quảng cáo trong 10 giây. Ví dụ: http://webfaceviet.com/apple-com/?link=http://www.samsung.com/vn/galaxy/note5/

Ở đây website của bạn là http://apple.com và liên kết http://www.samsung.com/vn/galaxy/note5/ là backlink trong hệ thống chúng tôi.

tao-lien-ket-tang-seo-3